L’opció de l’Interim Management es aplicable en casos concrets i que deurien avaluar-se durant els treballs realitzats en el Conveni d’Implantació. L’aplicació més comú sol ser en la:

  • Substitució temporal d’un càrrec directiu (baixa mèdica, cessament o dimissió …).
  • Gestió de canvis organitzacionals profunds (transformació cultural, relleu generacional, fusions/adquisicions …).
  • Direcció i desenvolupament de nous negocis (nous llançaments de productes/serveis, nous mercats, nous models de negoci, plans estratègics i operatius …).
  • Consolidació i professionalització d’una nova empresa (startup).