Per fer front al futur és necessari aprendre del passat i comprendre el present. Por això, creiem fermament que es necessari un anàlisi de l’empresa i l’empresari, identificat d’on venent, on es troben i cap a on volen anar, posant de relleu les seves motivacions i objectius.

En aquest primer pas, que constaria de entre 2 i 4 dies, es realitzaria un diagnòstic de l’empresa i l’empresari, consistent en:

  • Entrevistes en profunditat amb els empresari@s i col·laborador@s: clima, motivacions, objectius, necessitats (aplicació mètode PARADDIGMA ®).
  • Visites tècniques a les instal·lacions: magatzem, administració, producció, logística, comercial …
  • Avaluació d’aspectes a desenvolupar.
  • Àmbits de l’empresa en els que actuar.

Al final d’aquest anàlisi s’exposarà, al propietari i/o als responsables de l’empresa que ell determini, els següents punts:

  • Les conclusions estratègiques del negocio (entorn i evolució).
  • La incidència de les conclusions en referència als objectius.
  • La definició d’un pla d’accions a desenvolupar per alinear la realitat de l’empresa amb els objectius a curt, mig i llarg termini.
  • Confecció d’un informe en el que es reflectiran tots els anteriors punts.